Nhà phố 3 tầng

Nhà phố đẹp hiện đại - phối cảnh (nguồn: maunhadep902.com)
Thiết kế nhà lô phố - Phối cảnh- NP18
Thiết kế kiến trúc nhà lô - Phối cảnh 2 - NP13
Thiết kế kiến trúc nhà lô -Phối cảnh 1 - NP10
Thiết kế kiến trúc nhà lô - Phối cảnh 2 - NP08